Här fanns tidigare Studieförbundet Bilda. De finns nu på https://www.bilda.nu/

Folkbildning

Folkbildning är ett samlingsbegrepp för det fria bildningsarbetet. Detta är något som ofta bedrivs när det gäller folkhögskolor, studieförbund så väl som inom bibliotek och föreläsningsföreningar. Folkbildning har ett syfte och det är att "på ett demokratiskt och jämlikt sätt få medborgarna i samhället att ta till sig ny kunskap och nya värderingar". Det då genom studiecirklar, bibliotek, konferenser och föreläsningar som sker utanför den traditionella skolvärlden.  

Folkhögskolor

Idag finns det 150 folkhögskolor. Av dem är det runt 107 stycken som drivs av folkrörelser, organisationer och stödföreningar. Det är 42 av dem som drivs av landsting och en av dem drivs av en kommunal huvudman. 

Visste du att det råder tobaksförbud på många skolor i Sverige? Det gäller då både cigaretter, pipa och snus. En vape innehåller ingen tobak och är ett mer hälsosamt alternativ än det traditionella snuset. 

Folkhögskolor är inte bundna av att ha centralt fastställda läroplaner. De kan själva bestämma över sin verksamhet. De bestämmer även hur deras profil ska se ut. De kan utforma och anpassa studierna efter olika målgrupper.

Studieförbund

Det finns idag 10 studieförbund. De består av dessa;

  • Arbetarnas bildningsförbund
  • Folkuniversitetet
  • Ibn Rushd
  • Kulturens Bildningsverksamhet
  • Medborgarskolan
  • NBV
  • Sensus studieförbund
  • Studiefrämjandet
  • Studieförbundet Bilda
  • Studieförbundet Vuxenskolan

Varje studieförbund har ett centralt förbundskansli och ett större eller mindre antal lokalavdelningar och/eller distrikt över hela landet. Den verksamhet som bedrivs utgår oftast från deltagarna själva. Vad de har för behov, vad de har för förkunskaper och så vidare. Ofta i formen studiecirkel. 

En studiecirkel är en liten grupp som lär sig tillsammans. Det är ett fritt lärande. Tillsammans i gruppen bestämmes gemensamt vad och hur ni vill lära er. En del cirklar följer en fast form med olika moment för varje träff. Andra har en mer fri form på sin studiecirkel. Det finns fysiska träffar, nätträffar och så vidare. 

Om du är nyfiken på att lära dig mer om trading, så krävs det inte direkt en utbildning inom det. Du kan lära dig mycket om det via FxForex